Misja

Nasze Przedszkole jest miejscem, gdzie obowiązują takie wartości, jak:

  • dobro
  • miłość
  • piękno
  • tolerancja
  • wrażliwość.

Wzorem dla nas jest osoba Jana Pawła II, którego odwaga w głoszeniu prawdy i nawoływaniu do miłości wszystkich ludzi zasługuje na szczególne uznanie. Jako nauczyciele pragniemy kształtować u naszych podopiecznych takie cechy charakteru, jak:

  • wrażliwość ukierunkowaną na drugiego człowieka
  • dobroć dla wszystkich ludzi
  • prawdomówność niezależnie od sytuacji.

Pragniemy, aby rodzice powierzający nam pod opiekę dzieci widzieli w nas partnerów w wychowaniu swoich pociech i razem z nami kształtowali u nich powyższe wartości. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje ze strony rodziców, które pomogą nam osiągnąć założone cele. Ze swojej strony deklarujemy pomoc w rozwiązywaniu wszystkich problemów, z jakimi się do nas zwrócą.

Przedszkole ma swój hymn. Autorem tekstu jest Kazimierz Wiszniowski, muzyki – Mariusz Ryś.

Hymn Przedszkola Nr 13

Nasza piosenka niech w niebo wzleci,
niech Ojciec Święty słyszy ją tam.
To jest piosenka z Przedszkola dzieci,
Ojcu Świętemu serdeczny dar.

Nasze Przedszkole numer 13
z imienia swego tak dumne jest.
Uśmiech papieża stale tu mieszka.
Ojcu Świętemu za to nasz śpiew.

Nasza piosenka niech w niebo wzleci,
niech Ojciec Święty słyszy ją tam.
To jest piosenka z Przedszkola dzieci,
Ojcu Świętemu serdeczny dar.

Od chwili nadania imienia i określenia misji naszego Przedszkola na stałe w naszych programach dydaktyczno – wychowawczych zagościła tematyka związana z Janem Pawłem II. Każdego roku uczestniczymy czynnie w obchodach rocznicowych związanych z naszym patronem: urodziny, imieniny, rocznica pontyfikatu, rocznica śmierci oraz rocznica błogosławieństwa. Oprócz zajęć dydaktyczno – wychowawczych, jakie prowadzimy w każdej grupie wiekowej poświęconych Ojcu Świętemu organizujemy spotkania, występy, wystawy, konkursy, quizy, gazetki itp.

Ważnym elementem naszej pracy jest współpraca z placówkami, mającymi za patrona Jana Pawła II. W naszym mieście są to dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II oraz Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II. Dzieci z tych szkół oraz z naszego przedszkola uczestniczą we wspólnych uroczystościach, konkursach i innych spotkaniach.

Ponadto w naszym Przedszkolu został opracowany i jest realizowany program wychowawczy Papież uczy nas, którego zadaniem jest przekazać wartości głoszone przez naszego patrona, jak również przygotować dzieci do życia w prawdzie, pięknie i miłości.

Skip to content