Współpraca z Rodzicami

Bardzo ważnym obszarem pracy naszego Przedszkola jest współdziałanie z Rodzicami, którego celem jest:

 • aktywizacja Rodziców do uczestnictwa w „życiu grupy i przedszkola”
 • poznanie oczekiwań Rodziców względem placówki i nauczycielek oddziału
 • zainteresowanie Rodziców osiągnięciami edukacyjno – wychowawczymi dzieci
 • promocja placówki w środowisku lokalnym
 • poszukiwanie sponsorów, ofiarodawców i partnerów
 • nawiązanie przyjacielskich stosunków z członkami rodzin przedszkolaków.

Formy współpracy:

 • spotkania:
  – informacyjne
  – organizacyjne
  – informacyjno – integracyjne
 • uroczystości przedszkolne
 • rozmowy indywidualne
 • warsztaty
 • konsultacje
 • imprezy okolicznościowe (terenowe, kiermasze, wycieczki)
 • zajęcia otwarte
 • ekspozycje
 • gazetka przedszkolna
 • biesiadowanie.

I. Zebrania z Rodzicami:

 • zebranie organizacyjne
 • spotkanie informacyjno – szkoleniowe
 • spotkanie informacyjno – integracyjne
 • spotkanie integracyjno – warsztatowe

II. Zajęcia otwarte dla Rodziców.

III. Pedagogizacja Rodziców.

 • prelekcje
 • fiszki informacyjne
 • broszurki dla Rodziców
 • tablice dla Rodziców
 • ksero ciekawych artykułów
 • przedruki z Internetu
 • rozmowy i konsultacje z nauczycielem.

IV. Ekspozycje prac dzieci.

V. Uroczystości przedszkolne o charakterze rodzinnym:

 • Wieczorek wigilijny
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Dzień Rodziny
 • Dzień Dziecka
 • Festyn rodzinny.

VI. Angażowanie Rodziców w prace na rzecz grupy i Przedszkola:

 • pomoc w zagospodarowywaniu kącików przedszkolnych
 • dostarczanie materiałów potrzebnych do zajęć
 • pomoc w szykowaniu stroi dla dzieci na uroczystości przedszkolne, bale i inne imprezy
 • sponsoring
 • darowizny na rzecz grupy i Przedszkola
 • drobne prace naprawcze na rzecz grupy i Przedszkola
 • włączanie się Rodziców w zbiórki, akcje charytatywne i przedsięwzięcia
 • przygotowywanie słodkiego poczęstunku dla dzieci
 • spotkania dzieci z przedstawicielami ciekawych zawodów spośród Rodziców
 • wideofilmowanie uroczystości przedszkolnych

VII. Korespondencja e-mailowa z Rodzicami.

Skip to content