Rozkład dnia w grupie 6-latków

6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci; zabawy w kącikach zainteresowań, gry przy stolikach, praca indywidualna z dziećmi. Rozmowy indywidualne z rodzicami.

8.00 – 13.00

Realizacja podstawy programowej

8.00 – 8.05

Zabawa ruchowa

8.05 – 8.15

Czynności higieniczne przed śniadaniem

8.15 – 8.30

Śniadanie

8.30 – 9.00

Czynności higieniczne po śniadaniu. Przygotowanie do zabaw i zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczno = wychowawcze według planu miesięcznego z uwzględnieniem przerwy między zajęciami

10.00 – 11.30

Zabawy w sali, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

11.30 – 11.35

Zabawa ruchowa

11.35 – 11.45

Czynności higieniczne przed obiadem

11.45 – 12.15

Obiad

12.15 – 12.30

Czynności higieniczne i porządkowe po obiedzie

12.30 – 13.00

Gry i zabawy dydaktyczne, słuchanie bajek, opowiadań czytanych przez nauczycielkę lub odtwarzanych z płyt CD i kaset, praca dydaktyczno – wyrównawcza, indywidualna

13.00 – 14.00

Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe: ćwiczenia korekcyjne, język angielski, religia, basen

14.00 – 14.05

Zabawa ruchowa

14.05 – 14.15

Czynności higieniczne przed podwieczorkiem

14.15 – 14.30

Podwieczorek

14.30 – 16.30

Rozchodzenie się dzieci do domu; zabawy dowolne i zorganizowane, utrwalanie wierszy, piosenek; praca indywidualna z dziećmi; zabawy w sali i w ogrodzie przedszkolnym. Rozmowy indywidualne z rodzicami.

Skip to content