15 marca roku odbyło się spotkanie z Policjantem i Strażnikiem Miejskim. Tematem prelekcji było bezpieczeństwo na drodze, w domu oraz podczas kontaktu z psami. Dzieci doskonale radziły sobie odpowiadając na pytania.. Funkcjonariusze pokazali nam swoje wyposażenie i umundurowanie, które jest niezbędne podczas wykonywanej służby – wzbudziło to wielkie zainteresowanie ze strony dzieci.

Skip to content