Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie dzieci – kandydatów zakwalifikowanych do naszego przedszkola prosimy o potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola w terminie do 07.04.2023r. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce. Druk dostępny jest poniżej, w zakładce do pobrania oraz w panelu użytkownika w systemie Innowacyjny T@rnobrzeg.
Wyniki naboru dostępne w systemie Innowacyjny T@rnobrzeg – aplikacja Nabór oraz na Tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
Skip to content