22 czerwca przywitaliśmy lato i jednocześnie zakończyliśmy nasz wspólny rok szkolny w stylu hawajskim. W tym dniu wręczyliśmy dzieciom dyplomy ukończenia przedszkola, słodkie upominki, miały okazję rozbić piniatę, a na koniec wykonać pamiątkowe zdjęcia.

Skip to content